Altijd invullen bij schadegeval met betrokkenen

Zijn er anderen bij een schadegeval betrokken? Dan moet u altijd het Europees Schadeformulier invullen. Door het invullen van dit formulier geven beide partijen de feitelijke situatie weer. Het betekent niet dat één van de partijen al schuld erkent.

Tekenen door beide partijen

Let erop dat beide partijen het schadeformulier ondertekenen. Wijs de tegenpartij erop dat hij of zij het formulier zo snel mogelijk naar de eigen assurantietussenpersoon of verzekeraar stuurt. Vanzelfsprekend stuurt u uw formulier ook zo snel mogelijk op. Dat is nodig om eventuele schade te verhalen op de tegenpartij.

Altijd in de auto

Zorg ervoor dat u het Europees Schadeformulier altijd in tweevoud in de auto hebt liggen. Dit voorkomt narigheid.

Downloaden?

Download het Europees Schadeformulier

In tweevoud printen

Geef altijd één exemplaar aan de tegenpartij en neem zelf het andere exemplaar mee.

Niet voldoende ruimte?

Is er niet voldoende ruimte op het formulier? Schrijf aanvullende gegevens op een blanco vel papier en stuur dat mee met de aangifte.

Hulp nodig?

Medewerkers van Autoschadespecialist Nijenkamp helpen u graag.